بانوی آب

بانوی آب

بانوی آب در پیام رسان ایتا: @banooyeab

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب

🍂🍂بانو امین فرمودند:

☘ عامل بدبختی ما، خود ما هستیم، چون بدبختی ما از درون ما بر می خیزد و ما سهوا فکر می کنیم که از بیرون می آیند، در حالی که خود ما در درون خود با سرشت مان می سازیم.
☘ حکماء گفته اند:خوشبختی هرکس بسته به این دارد که نگرشش به عالم طبیعت چگونه هست، اگر روح او در مسیر تکامل و صعود باشد، هر چه معرفت بالا رود، معرفت نفس بهتر نمایان خواهد شد.
چراکه معرفت به حق که اصل دیانت است با معرفت نفس ملازم هستند.

  • سارا طالبی

🌺بانو امین فرمودند:
آسایش فکری وقتی تامین میشود که وحشت از حوادث ، آرزوی مال داشتن و..... از بین برود
آرامش وقتی نصیب بشر میشود که دو اصل اساسی کاملا مراعات شود
☘داشتن عقاید صحیح و ایمان به مبدأ آفرینش و معاد
☘اخلاق نیکو داشتن که منشاء اعمال نیک شود.

@banooyeab


  • سارا طالبی

خانم بانو امین فرمودند:

🐾🐾خوشبختی دو رکن دارد :

🌱🌱رکن اول : آسایش بدن و صحت مزاج

🌱🌱رکن دوم : آسایش فکر و استراحت خیال و آرامش روح

  • سارا طالبی